Ομάδα AGRON

Η AGRON στελεχώνεται από μια ομάδα ανθρώπων υψηλής κατάρτισης και εμπειρίας η οποία ενδυναμώνεται καθημερινά μέσω ενεργοποίησης συνεργασιών με εταιρείες του αγροτοδιατροφικού κλάδου και του τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής. Η εταιρεία απασχολεί μόνιμο προσωπικό, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με πλήθος μόνιμων εξωτερικών επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων και ιδιαίτερα γεωπόνων σε όλη την Ελλάδα.

 

Παπαγεωργίου Αθανάσιος, Πρόεδρος

Είναι απόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας. Πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση αρχικά στο ΥπΑΑΤ στη Δ/νση Αγροτ.Πολιτικής και μετά στον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Δ/νση Αγροτ. Ανάπτυξης και Αλιείας με κύριο αντικείμενο τον τεχνικό έλεγχο φακέλων πληρωμής συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) του Μέτρου 214 καθώς και στο Μέτρο περί «Δάσωσης της Γεωργικής Γης». Επιπλέον, συμμετείχε σε πρωτοβάθμιους διοικητικούς ελέγχους επιλεξιμότητας και ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης καθώς επίσης και σε ελέγχους εποπτείας στους οποίους ο Οργανισμός είχε αναθέσει αρμοδιότητες.

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, και μετά από παρακολούθηση σχετικού σεμιναρίου καταχώρησε στοιχεία στο ΟΠΣΑΑ και διενήργησε διασταυρωτικούς ελέγχους στο ΟΠΣΕΑΕ του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει εργαστεί ως εκτιμητής-γεωπόνος στον ΕΛΓΑ ενώ τα τελευταία χρόνια το βασικό του αντικείμενο είναι η ανάλυση, ανάπτυξη και εισαγωγή δεδομένων για την δημιουργία και παραμετροποίηση ηλεκτρονικών εφαρμογών οι οποίες απευθύνονται στον αγροτοδιατροφικό κλάδο.

 

Αργυροπούλου Ευσταθία, Διευθύνουσα Σύμβουλος

Είναι απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υδάτινων Πόρων του ιδίου ιδρύματος. Πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση στη Διεύθυνση Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του ΠΕΧΩΔΕ, ενώ στην πορεία συμμετείχε ως συγκοινωνιολόγος στην σύνταξη μια σειράς μελετών σε εταιρεία μελετών και συμβούλων. Στη συνέχεια απασχολήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την γεωγραφική χωροθέτηση –ταυτοποίηση εκτάσεων με σκοπό την επιδότηση τους σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ. Έπειτα εργάστηκε ως ερευνήτρια στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΜΠ και συμμετείχε σε συγγραφικές ομάδες ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Παράλληλα, εργάστηκε ως πολιτικός μηχανικός-μελετήτρια σε διάφορα έργα κυρίως υδραυλικά, τοπογραφικά και βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε τεχνικό γραφείο. Έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση χωρικών δεδομένων και στη χρήση λογισμικών πακέτων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Τα τελευταία χρόνια συμμετέχει σε συγγραφικές ομάδες ενωσιακών προγραμμάτων στον αγροτοδιατροφικό κλάδο στο πλαίσιο του Ηorizon 2020, FI-Adopt, SmartAgriFood κ.α. και έχει αποκτήσει την πιστοποίηση στη μεθοδολογία διοίκησης έργων  PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments).

 

Συρεγγέλας Ανδρέας, γεωπόνος

Είναι απόφοιτος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων. Πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση σε εταιρεία παραγωγής και τυποποίησης τυροκομικών προϊόντων της Πελοποννήσου, με αντικείμενο τον εργαστηριακό έλεγχο διασφάλισης ποιότητας τροφίμων και την παρακολούθηση του τρόπου παραγωγής και τυποποίησης των προϊόντων της εταιρείας. Στην συνέχεια εργάστηκε ως σύμβουλος τοπικής ανάπτυξης σε μελετητικό γραφείο της Τρίπολης με αντικείμενο την σύνταξη επιδοτούμενων προγραμμάτων LEADER ενώ αμέσως μετά απασχολήθηκε στην ΔΑΟΚ Πελοποννήσου για τη δημιουργία αμπελοοινικού μητρώου.

Τα τελευταία χρόνια το βασικό του αντικείμενο είναι ανάπτυξη και εισαγωγή δεδομένων σε ηλεκτρονικές εφαρμογές οι οποίες απευθύνονται στον αγροτοδιατροφικό κλάδο καθώς και η συγγραφή και υποβολή Eνωσιακών προγραμμάτων.

 

Στριφτάρας Ευστάθιος, γεωπόνος

Είναι απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονικής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας  και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία με κατεύθυνση Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων και Υδάτων και Δημόσια Υγεία». Πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση στην ΔΑΟΚ Φθιώτιδας με αντικείμενο τον έλεγχο εξισωτικής αποζημίωσης. Στην συνέχεια εργάστηκε στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε Στερεάς Ελλάδας με αντικείμενο τον έλεγχο σε περιφεριοποιήσεις και επιλεξιμότητες αγροτεμαχίων. H εμπειρία του επίσης περιλαμβάνει συνεργασία με γεωπονικά γραφεία για τρία συνεχόμενα έτη με αντικείμενο την υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ. 

 

Ρέππας Σπύρος, γεωπόνος 

Αποφοίτησε από την τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατεύθυνσης Φυτοπροστασίας. Πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας στην Πάτρα. Έως και το 2016, εργάστηκε ως επιβλέπων γεωπόνος σε έργα LIFE+ συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε., ως επιβλέπων γεωπόνος Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγικό συνεταιρισμό και ως σύμβουλος βιολογικής καλλιέργειας ελιάς. Παράλληλα, εργάστηκε ως εξωτερικός συνεργάτης του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου στην καταγραφή, αξιολόγηση και αποδελτίωση εφαρμογών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και του μηχανολογικού εξοπλισμού των παραγωγών σε διάφορες εκτατικές και δενδρώδεις καλλιέργειες. Τα τελευταία έτη συμμετέχει σε διάφορα εθνικά και διεθνή συνέδρια με παρουσίαση δημοσιεύσεων κυρίως σε ότι αφορά την ελαιοκαλλιέργεια.

 

Νίκος Τράγγαλος, Γεωπόνος

Είναι απόφοιτος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών του τμήματος Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής. Πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση στην Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Παπάγου και στο Εργαστήριο γεωργικής χημείας και εδαφολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην συνέχεια εργάστηκε στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) Τρίπολης για τον έλεγχο των δικαιούχων, την σύνταξη πορισμάτων και τον επανέλεγχο των αγροτεμαχίων για την αποκατάσταση των ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα καθώς και στο τοπικό τμήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ της Τρίπολης. Κατόπιν απασχολήθηκε για τρία συνεχόμενα έτη ως γεωπόνος πωλητής σε κατάστημα γεωργικών φαρμάκων ενώ στην συνέχεια εργάστηκε στο Τμήμα Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθηνών. Τα τελευταία χρόνια το βασικό του αντικείμενο είναι η ανάπτυξη και εισαγωγή δεδομένων σε ηλεκτρονικές εφαρμογές οι οποίες απευθύνονται στον αγροτοδιατροφικό κλάδο καθώς και η συγγραφή και υποβολή Eνωσιακών προγραμμάτων για οργανώσεις παραγωγών.  

 

 

Copyright © Agron.gr | 2018